Skip to content

ΩΔΕΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ιδρύθηκε το 2018.

Παρά το μικρό διάστημα λειτουργείας του έρχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μουσική εκπαίδευση της πόλης των Γιαννιτσών.  Αυτό είναι αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής εμπειρίας των καθηγητών που το στελεχώνουν  αλλά και της συνεργασίας που έχει με ερευνητές στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Απώτερος στόχος είναι η καθοδήγηση και υποστήριξη των σπουδαστών του Ωδείου Μουσικά Βήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζοντια προκειμένου να γίνουν μουσικοί. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μεθοδολογίας που ακολουθείται από το σύνολο των καθηγητών αλλά και από τη διάρθρωση και δομή της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται.

Η κλασική παιδεία,η σύγχρονή και η λαίκή και παραδοσιακή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας.

Τεχνική Alexander

Για πάνω από εκατό χρόνια, η Τεχνική Αλεξάντερ έχει αποφέρει οφέλη σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Βασισμένη στις ιδέες και τις ανακαλύψεις του Frederick Matthias Alexander έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διατίθενται σήμερα για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Τμήμα Σύγχρονης Μουσικής

Ηλεκτρική Κιθάρα, Μπάσο, Drums

Προπαιδεία στο Πιάνο

Λαμβάνοντας υπόψη μας την θεωρία του Edwin Gordon, ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την μουσική όπως αντιλαμβάνεται και τη γλώσσα που μιλάει, τότε συμπεραίνουμε ότι όσο συνεχόμενη και επίμονη είναι η έκθεση σε κατάλληλα μουσικά ερεθίσματα, τόσο πιο εύκολα θα αρχίσει να κατανοεί τα επιμέρους στοιχεία της μουσικής και όταν αναπτυχθεί σωματικά και πνευματικά, τότε θα αποτελεί μονόδρομο  για αυτόν να εκφραστεί μέσω του μουσικού οργάνου της επιλογής του.

Στην περίπτωσή μας, το πιάνο λόγω της ιδιαίτερης και πολύ προσιτής μορφολογίας του, μας δίνει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε και πάνω στο ασπρόμαυρο πληκτρολόγιό του να παρουσιάσουμε έννοιες όπως η ο χώρος, ο απαλός ή δυνατός ήχος, η διάρκεια, ο χαμηλός ή ψηλός τόνος.

Με τη συνεχή έκθεση σε αυτές τις πληροφορίες, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, ο μικρός μουσικός σταδιακά τις αφομοιώνει, τις κάνει τις δικές του και μπορεί να πειραματιστεί με αγαπημένες του μελωδίες.

Η προπαιδεία στο πιάνο αφορά παιδιά ηλικίας 4 ετών και μεγαλύτερα. Τα μαθήματα μπορεί να είναι ομαδικά αλλά και ατομικά.

Πιστοποίηση Σπουδών

Η πιστοποίηση σπουδών κλασικού τμήματος ακολουθεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών πάνω στα μουσικά όργανα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στις νομοθετικές διατάξεις   του κράτους. Κορμό του νομοθετικού αυτού πλαισίου αποτελεί  το Π.Δ. 229/57. περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ωδείου.

Εκδηλώσεις

ΠΙΑΝΟ

Θεόδωρος Ηλιάδης

DRUMS

Αλέξανδρος Μακατσέλος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ

Αλέξανδρος Μάγγος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ

Για πάνω από εκατό χρόνια, η Τεχνική Αλεξάντερ έχει αποφέρει οφέλη σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Βασισμένη στις ιδέες και τις ανακαλύψεις του Frederick Matthias Alexander έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διατίθενται σήμερα για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πρόκειται για μία εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της οποίας ο άνθρωπος αποκτά τις απαιτούμενες δεξιότητες , οι οποίες τον καθιστούν ικανό να έχει επίγνωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί τον εαυτό του. Αυτό θα τον οδηγήσει σταδιακά στο επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι άλλο από το να συνειδητοποιήσει ότι στο νου  βρίσκεται το μυστικό της ικανότητάς του να αντισταθεί, να κατακτήσει και τελικά να κυβερνήσει τις συνθήκες της ζωής του, και ότι μόνο ανακαλύπτοντας αυτό το μυστικό θα μπορέσει να πραγματώσει ολοκληρωτικά την τέλεια κατάσταση του «νους υγιής εν σώματι υγιεί».