Μαθήματα Παραδοσιακού Τραγουδιού

 

Το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι αποτελεί την βάση για την πιο άμεση επαφή με την Ελληνική παράδοση στον τομέα της μουσικής.

Τα τραγούδια αυτά βαδίζουν πάνω σε λαϊκούς δρόμους και μακάμ (αντίστοιχες κλίμακες ευρωπαϊκής μουσικής).

Στόχος των μαθημάτων παραδοσιακού τραγουδιού είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής στο έπακρο το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, να εμβαθύνει σε αυτό, και να το αποδώσει ανάλογα.