Μουσικοκινητική αγωγή, Μουσικό Ωδείο

Οι κύκλοι μαθημάτων στη Μουσικοκινητική Αγωγή είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (CARL ORFF, KODALY, DALCROZE) και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Απευθύνεται σε παιδία ηλικίας 1,5 ετών μέχρι και 4.

Σύμφωνα με έρευνες έχει γίνει γνωστό ότι η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται στον άνθρωπο είναι αυτή της ακοής. Από την 19 εβδομάδα της κύησης και μετά το έμβρυο έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τους ήχους. Με αυτήν την αρχή είναι δομημένα τα μαθήματα στη μουσικοκινητική αγωγή. Το παιδί έχοντας συνοδοιπόρο τον γονιό και μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, τραγούδι, ακουστική αντίληψη, κίνηση).

Στην διαδικασία αυτή συμμετέχει και ο γονιός ενισχύοντας από τη μία την συναισθηματική σχέση με το παιδί του και παρέχοντας του από την άλλη την απαραίτητη επιβεβαίωση για να προχωρήσει στην επόμενη ανακάλυψή του. Επιπλέον το παιδί έρχεται σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογη των ιδιαιτεροτήτων του στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση του κόσμου της μουσικής μέσω παιχνιδιών, χρήσης μουσικών οργάνων, εικαστικών, τραγουδιού και μέσω της κίνησης. Έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την καλλιτεχνική τους έκφραση, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τη συναισθηματική τους έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, τη μνήμη και την ομαδικότητα τους.

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ Ι

Η Προπαιδεία Ι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πιο συγκεκριμένες μουσικές έννοιες όπως οι δυναμικές, οι ρυθμικές αξίες και η μουσική σημειογραφία. Επιπλέον σταθεροποιεί την κίνηση στον ρυθμό και την αντίληψη του χώρου σε σχέση με τον ήχο. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω ζωγραφικής, κινητικών και επιτραπέζιων παιχνιδιών και χρήσης ειδικού εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο με αυτοκόλλητα, εύκολες ασκήσεις, χρώματα, κ.ά.)

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΙΙ

Η Προπαιδεία ΙΙ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών. Σε αυτό το τμήμα γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη θεωρία μουσικής. Με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού αλλά και μέσω ασκήσεων σε μορφή παιχνιδιού το παιδί γνωρίζει αλλά και επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της θεωρίας της μουσικής κυρίως μέσω της μουσικής σύνθεσης και του κατευθυνόμενου αυτοσχεδιασμού. Σταδιακά επίσης γίνεται η γνωριμία με τις οικογένειες των μουσικών οργάνων μέσω μουσικών παραστάσεων, οπτικοακουστικού υλικού και πειραματισμού.