ΚΛΑΣΙΚΟ

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ακολουθώντας θεμελιώδης αρχές της επιστήμης της παιδαγωγικής έχει προσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών με βάση δυο άξονες. Βασικός και κύριος είναι αυτός της υποχρέωσης του εκάστοτε ιδρύματος να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξη του σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και παράλληλα η παροχή όλων των εφοδίων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός καταρτισμένου και γεμάτου αυτοπεποίθηση μουσικού.

Στόχος μας είναι , στις όποιες ανάγκες των σπουδαστών να δίνονται οι κατευθύνσεις που κρίνονται απαραίτητες κατά περίπτωση, είτε αυτό αφορά τη γενικότερη προσέγγιση της μουσικής παιδείας ,είτε την εξειδίκευση για νέους που συνειδητά έχουν επιλέξει τον μουσικό χώρο ως επαγγελματική προοπτική. 

Η κλασική παιδεία και η σύγχρονή μουσική συνυπάρχουν έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να έχει πλουραλιστική επαφή με τα μουσικά πράγματα της εποχής μας. Παράλληλα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά μουσικά ιδρύματα και με την πιστοποίηση σπουδαστικών επιπέδων με ειδικές εξετάσεις , δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν στο εξωτερικό κατοχυρώνοντας τις σπουδές τους στην Ελλάδα.

Λειτουργούν σχολές : Aνωτέρων Θεωρητικών ( Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση, Διεύθυνση Χορωδίας ), Πιάνου ,Μονωδίας, Κιθάρας, Εγχόρδων, Πνευστών, καθώς και τμήμα προετοιμασίας για Μουσικολογία.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής:  Χρόνης Κουτσουμπίδης

ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΠΙΑΝΟ
  • ΕΓΧΟΡΔΑ
  • ΠΝΕΥΣΤΑ
  • ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
  • ΜΟΝΩΔΙΑ – ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ – ΦΩΝΗΤΙΚΗ
  • ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ