Μαθήματα Βιολιού

Μαθήματα Βιολιού Ωδείο Μουσικά Βήματα

 

 

 

 

 

Βασικός στόχος στα μαθήματα βιολιού είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τα επιμέρους στοιχεία της τέχνης του βιολιού. Ο μαθητής με ιδιαίτερη προσοχή θα διδαχθεί να τοποθετεί τα χέρια του στο βιολί αλλά και να αποκτήσει μια εποικοδομητική αντίληψη της κινησιολογίας κατά τη διάρκεια της διάδρασης με το βιολί.

Παράλληλα στα μαθήματα θα δημιουργήσουμε ισχυρά θεμέλια στο τρόπο με τον οποίο ο μαθητής θα εκτελεί την καθημερινή του μελέτη, το οποίο σε συνδυασμό με ανάπτυξη της ακουστικής του ικανότητας θα του επιτρέψουν να έχει ταχύτατη εξέλιξη ως βιολιστής και ως μουσικός γενικότερα.

Είτε είστε αρχάριος είτε προχωρημένος και πάντα ανεξάρτητα από την ηλικία σας μπορείτε να εμπιστευτείτε τα μαθήματα βιολιού στο Ωδείο Μουσικά Βήματα και ακολουθώντας το ολιστικό πρόγραμμα σπουδών να βιώσετε μοναδική ελευθερία που παρέχει η μουσική πράξη με το βιολί!