Μαθήματα Κλασικού Τραγουδιού (Μονωδία)

Μαθήματα Κλασικού Τραγουδιού (Μονωδία)Τα μαθήματα κλασικού τραγουδιού όπως και τα μαθήματα σύγχρονης φωνητικής έχουν σαν αφετηρία την χρήση της φωνής σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένο το φωνητικό όργανο.

Η κύρια τους διαφορά απαντάται στο ρεπερτόριο και στο γεγονός ότι κάποιος μπορεί μέσα από τα μαθήματα κλασικού τραγουδιού να αποκτήσει αναγνωρισμένους από το κράτος τίτλους σπουδών.