Μαθήματα Ηλεκτρικής Κιθάρας

Μαθήματα Ηλεκτρικής Κιθάρας

 

 

 

 

Στα μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας του ωδείου Μουσικά Βήματα ένας από τους επιθυμητούς στόχους είναι η απόκτηση της δεξιοτεχνίας του οργάνου. Ωστόσο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα βήματα.

Η ηλεκτρική κιθάρα είναι ένα όργανο που εμφανίστηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οπότε το ρεπερτόριο της αφορά, όπως είναι φυσικό, είδη μουσικής που εμφανίστηκαν κατά τον πρώιμο-μέσο 20ο αιώνα και ύστερα, φτάνοντας μέχρι και σήμερα.

Μέσα από την επαφή με το jazz, rock, metal ρεπερτόριο και ανάλογα με τις μουσικές προτιμήσεις του, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τον τρόπο χειρισμού της ηλεκτρικής κιθάρας εφόσον είναι αρχάριος και με πιο εξειδικευμένες τεχνικές καθώς ανεβαίνει επίπεδο.

Η προσέγγιση στα μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας γίνεται με άξονα σύγχρονες αναγνωρισμένες μεθόδους, όπως αυτή του William Leavitt, το Rockshool guitar κ.α. και πάντα με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μουσικού

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η συνύπαρξη των μαθητών στα σύνολα σύγχρονης μουσικής του ωδείου μέσα από τα οποία μπορεί να ασκηθούν πρακτικά της γνώσεις που αποκτώνται μέσα από τα μαθήματα. Ωστόσο εξίσου βασικό είναι να καλλιεργηθεί η αγάπη του μαθητή για την τέχνη της μουσικής μέσα από την άμεση και ενεργή επαφή του με αυτήν.