ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Τα Μουσικά Σύνολα αποτελούν για το Ωδείο Μουσικά Βήματα σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία και αντικατοπτρίζουν τις βασικές φιλοσοφίες της Σχολής:

Ο σπουδαστής πρέπει άμεσα να εφαρμόζει στη πράξη αυτά που μαθαίνει στο μάθημα. Έτσι οι γνώσεις αφομοιώνονται πολύ πιο εύκολα.

Μέσα από τη συντροφικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό και την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων αναδεικνύεται το ταλέντο του γρηγορότερα, ευκολότερα και κυρίως πιο ευχάριστα από τη μοναχική μελέτη στο σπίτι.

Κάθε Μουσικό Σύνολο διαρκεί 90’ μία φορά την εβδομάδα, στους ειδικά εξοπλισμένους χώρους της σχολής. Επιβλέπεται από τουλάχιστον δύο καθηγητές (ανάλογα το επίπεδο και/ή το κομμάτι) Το ρεπερτόριο είναι ευέλικτο, προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε ομάδας με ενεργή παρουσία των σπουδαστών στην επιλογή του Μπορούν να συμμετέχουν και μουσικοί εκτός Ωδείου (μετά από ακρόαση) Οργανώνονται συνεχώς συναυλίες σε επαγγελματικούς χώρους.