Τμήμα πιάνου παιδικό – εφηβικό

Βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει ένα παιδί μαθήματα πιάνου είναι να το επιθυμεί. Η επιθυμία αυτή είναι η απαραίτητη εσωτερική κινητήρια δύναμη!!

Πρόκειται για έναν κύκλο σπουδών, ο οποίος μπορεί να πάρει δύο διαφορετικές  κατευθύνσεις. Την ελεύθερη μορφή όπου το ρεπερτόριο που μελετάται εξαρτάται από τις μουσικές προτιμήσεις του ίδιου του σπουδαστή.

Για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για τη λήψη τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων είτε από το Κράτος είτε από Εξεταστικά Συμβούλια του Εξωτερικού μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών από τους αντίστοιχους προαναφερόμενους θεσμούς.

Κοινό και απαραίτητο στοιχείο αλλά και βασική προϋπόθεση για ένα ιδανικό ξεκίνημα και των δύο κατευθύνσεων είναι η γνωριμία των σπουδαστών  με τις γενικές αρχές λειτουργίας του πιάνου, των βασικών στοιχείων της θεωρίας της μουσικής αλλά και του ίδιου τους του εαυτού σε σχέση με το πιάνο.

Τα μαθήματα πιάνου είναι ατομικά (σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομάδα των 2 ατόμων) και γίνονται μια φορά την εβδομάδα.