Μαθήματα Μπουζουκιού

Τα μαθήματα μπουζουκιού στο Ωδείο Μουσικά Βήματα έχουν αποκτήσει το δικό τους πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών.

Ξεκινώντας από τα πρώτα βήματα πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα στον μαθητή και το μπουζούκι.

Μετά το πρώτο στάδιο και αφού ο μαθητής αποκτήσει την απαιτούμενη θέση χειρισμού του οργάνου ξεκινά η ανάπτυξη της δεξιοτεχνικής ικανότητας μέσα από τη μελέτη τραγουδιών της ελληνικής αστικής μουσικής τα οποία διαβαθμίζονται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και τοις μουσικές προτιμήσεις του μαθητή.

Μέρος από τα μαθήματα μπουζουκιού αποτελεί και η διδασκαλία της θεωρίας της λαϊκής μουσικής με έμφαση στην τροπικότητα και τον αυτοσχεδιασμό.